Galeria

Pułtusk

Pułtusk – nazywany jest Wenecją Mazowsza, położony jest na wyspie otoczonej odnogami Narwi, połączonej z lądem licznymi mostami.

Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, na skraju Puszczy Białej nad Narwią. Powstał w IX – X wieku na miejscu dawnego grodu i był trzecim, po Warszawie i Płocku, miastem na Mazowszu, który posiadał murowane fortyfikacje. Rozwój Pułtuska przypadał na XIV – XVI wiek, głównie za sprawą handlu zbożem. W XVII w. miasto podupadło w wyniku wojen szwedzkich, pożarów i powodzi. W 1806 r. pod miastem stoczona była krwawa bitwa, pomiędzy wojskami cesarza Napoleona a Rosjanami. W tych latach stacjonował w Pułtusku przy rynku sam Cesarz Napoleon. Bitwę pod Pułtuskiem upamiętniono na Łuku Triumfalnym w Paryżu.

Reklamy

Parafie rodzinne


Parafie rodziny Jankowskich i spokrewnionych

Par. Cieksyn – parafia rodzinna Borkowskich od ok. 1850r.

Par. Ciemniewko – parafia rodzinna Jankowskich od 1907r.

Par. Gołymin – parafia rodzinna Jankowskich od 1875r., Bartoszewiczów i Marciniaków od 18w.

Par. Gzy – parafia rodzinna Jankowskich od 1890r., Borkowskich, Szuleckich, Dąbrowskich, Wiśniewskich od poł. 19w., Kowalskich, Matusiaków, Ruszkowskich etc.

Par. Gąsiorowo – parafia rodzinna Kanigowskich, Szuleckich, Ulatowskich, Pawłowskich, Bodzewskich w latach 1803 – 1849r.

Par. Klukowo – parafia rodzinna Borkowskich, Kanigowskich, Jerzałkowskich, Wyrzykowskich, Chmielewskich i Góreckich

Par. Łopacin – parafia rodzinna Jankowskich, Łazarskich i Dąbrowskich od 1902r.

Par. Nasielsk – parafia rodzinna Borkowskich, Kanigowskich od końca 19w.

Par. Opinogóra – parafia rodzinna Kucińskich od 18w.

Par. Pałuki – parafia rodzinna Kucińskich, Jabłońskich od 18w.

Par. Pułtusk – parafia rodzinna Jankowskich, Piekutowskich od ok. 1890r.

Par. Skołatowo – parafia rodzinna Borkowskich, Zimowłodzkich od końca 18w.

Par. Szyszki – parafia rodzinna Jankowskich od 1844r., Jaskłowskich, Grochowskich, Idzikowskich od poł. 18w., Łazarskich od ok. 1880r., etc.

Par. Winnica – parafia rodzinna Kanigowskich od końca 18w., Góreckich, Gnatowskich, Szuleckich, Wyrzykowskich etc.