Parafie rodzinne


Parafie rodziny Jankowskich i spokrewnionych

Par. Cieksyn – parafia rodzinna Borkowskich od ok. 1850r.

Par. Ciemniewko – parafia rodzinna Jankowskich od 1907r.

Par. Gołymin – parafia rodzinna Jankowskich od 1875r., Bartoszewiczów i Marciniaków od 18w.

Par. Gzy – parafia rodzinna Jankowskich od 1890r., Borkowskich, Szuleckich, Dąbrowskich, Wiśniewskich od poł. 19w., Kowalskich, Matusiaków, Ruszkowskich etc.

Par. Gąsiorowo – parafia rodzinna Kanigowskich, Szuleckich, Ulatowskich, Pawłowskich, Bodzewskich w latach 1803 – 1849r.

Par. Klukowo – parafia rodzinna Borkowskich, Kanigowskich, Jerzałkowskich, Wyrzykowskich, Chmielewskich i Góreckich

Par. Łopacin – parafia rodzinna Jankowskich, Łazarskich i Dąbrowskich od 1902r.

Par. Nasielsk – parafia rodzinna Borkowskich, Kanigowskich od końca 19w.

Par. Opinogóra – parafia rodzinna Kucińskich od 18w.

Par. Pałuki – parafia rodzinna Kucińskich, Jabłońskich od 18w.

Par. Pułtusk – parafia rodzinna Jankowskich, Piekutowskich od ok. 1890r.

Par. Skołatowo – parafia rodzinna Borkowskich, Zimowłodzkich od końca 18w.

Par. Szyszki – parafia rodzinna Jankowskich od 1844r., Jaskłowskich, Grochowskich, Idzikowskich od poł. 18w., Łazarskich od ok. 1880r., etc.

Par. Winnica – parafia rodzinna Kanigowskich od końca 18w., Góreckich, Gnatowskich, Szuleckich, Wyrzykowskich etc.

Reklamy

Cieksyn, Gołymin i Nasielsk

Wycieczka po parafiach rodzinnych odbyta w dniu 11 października 2010r.

CIEKSYN – parafia pw. św. Doroty
05-192 Cieksyn, Piłsudskiego 10
dekanat nasielski – gm. Nasielsk, pow. nowodworski, woj. mazowieckie
Rys historyczny
Parafia powstała prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV w., choç kościół wzmiankowany jest dopiero w 1423 r. Według informacji z 1449 r. uposażony był przez Falentę. Od początku XV w. wieś była w posiadaniu rodziny Bielińskich. Obecna, murowana świątynia wzniesiona była około 1569 r. przez warsztat Jana Baptysty, Wenecjanina, z funduszów Jakuba Bielińskiego, sufragana płockiego i jego bratanków Jana Borukowskiego z Borukowa, biskupa przemyskiego i Piotra, kanonika płockiego i opata benedyktynów w Płocku. Konsekracji świątyni dokonał w 1580 r. bp Jakub Bieliński. Równocześnie z kościołem ufundowano kaplicę św. Anny – była to fundacja Borukowskich i Lelewskich. W 1719 r. kościół był restaurowany kosztem Jana Borukowskiego. Gruntownemu remontowi poddany był w latach 1823, 1867-1879 oraz 1909-1911 według projektu architekta Stefana Szyllera. Uszkodzony w czasie II wojny światowej, restaurowany był w latach 1947-1948 oraz 1975-1976. Jest to budowla gotycko-renesansowa, orientowana, murowana z cegły, z prostokątną nawą i węższym prezbiterium. Ołtarzy główny jest renesansowo-manierystyczny z około 1600 r., ołtarze boczne także manierystyczne. W 1952 r. polichromię wykonał S. Domurat. Ks. Tadeusz Kamiński zakupił 17-głosowe organy i wybudował plebanię, ks. Józef Janicki położył blachę ocynkowaną na część dachu kościoła oraz przeprowadził konserwację ołtarzy, ambony i chrzcielnicy. Ks. Adam Staniszewski odrestaurował ołtarz główny i sprawił dębowe ławki. Obecnie, za duszpasterzowania ks. Józefa Szczecińskiego, została wykonana pozioma izolacja kościoła. Zaczęto również wymieniaç więźbę dachową.

Do parafi Cieksyn należały miejscowości Aleksandria, Andzin, Błędowo, Błędówek, Borkowo, Czajki, Dębinki, Dobra Wola, Falbogi Borowe, Gawłowo, Gawłówek, Góra Wólka, Konary, Lelewo, Malczyn, Mokrzyce Dworskie, Nowiny, Nowosiółki, Pomocnia, Rusz-kowo, Śniadowo, Śniadówko, Tomaszewo, Toruń Dworski, Toruń Włościański, Wiktorowo, Wola Błędowska, Zaborze, Zakobiel, Żołędowo.

____________________________

GOŁYMIN – parafia pw. św. Jana Chrzciciela
06-420 Gołymin, Ks. Michalaka 6B
dekanat makowski – gm. Gołymin, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie
Rys historyczny
Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela powstała pod koniec XIV w. z fundacji Sasina, marszałka księcia Janusza. Pierwszy kościół około 1400 r. uposażył prawdopodobnie Paweł, podstoli ciechanowski. Pierwsza wzmianka o kościele murowanym pochodzi z 1458 r., być może wzniósł go Paweł z Gołymina, długoletni prepozyt pułtuski. Wieś była własnością Gołymińskich do połowy XVII w., kiedy to przeszła w posiadanie Krasifskich, ci zaś w połowie XVIII w. ofiarowali ją kanonikom regularnym z Czerwińska, tworząc prepozyturę w Krasnem.
Budowa obecnego kościoła murowanego miała miejsce w połowie XVI w. W połowie wieku XVIII kościół był w złym stanie i wymagał remontu. Jego stan pogorszył się jeszcze po bitwie pod Gołyminem w 1806 r. Gruntowne remonty przeprowadzono w latach 1815-1816 w stylu gotyku angielskiego. Polichromię wnętrza wykonano około 1930 r.
Po wojnie przeprowadzono remonty w 1946 i 1966 r. W ołtarzu głównym znajduje się obraz z XVII w. Matki Boskiej z Dzieciątkiem w sukience z blachy srebrnej.

Do parafi należą miejscowości Garnowo Duże, Garnowo Stare, Gogole Steczki, Gołymin Nowy, Gołymin Południe, Gołymin Północ, Kałęczyn Nowy, Kałęczyn Stary, Konarzewo Bolesty, Konarzewo Gołąbki, Konarzewo Marcisze, Konarzewo Mierniki, Konarzewo Reczki, Konarzewo Skuze, Konarzewo Sławki, Konarzewo Wielkie, Osiek Aleksandrowo, Osiek Dolny, Osiek Górny, Osiek Wólka, Ruszkowo, Watkowo Kolonia, Watkowo Wieś, Wielgołęka, Wola Gołymińska, Zawady, Żabin Łukowski (część)

_________________________

NASIELSK – parafia p.w. Św. Wojciecha

Obecny neogotycki kościół Św. Wojciecha powstał w latach 1899-1909, na miejscu starego kościoła gotyckiego z lat 1445-61. W 1896 roku proboszcz parafii ks. Piotr Krasiński podjął decyzję o budowie nowego kościoła wg. projektu inż. Józefa Dziekońskiego (budowniczego min. katedry warszawsko-praskiej św. Floriana i białostockiej katedry pw. Wniebowzięcia NMP).

Do gminy Nasielsk należały: Białebłota, Błędostowo, Budy Siennickie, Chrcynno, Chlebiotki, Dębinki, Głodowo, Jaskółowo, Konary, Krogule, Krzyczki Pieniążki, -Szumne, Lelewo, Lorcin, Malczyn, Miękoszyn, Młodzianowo, Mogowo, Mokrzyce, Morgi, Nina, Pieścirogi, Pniewo, Popowo, Ruszkowo, Siennica, Studzianki, Żabiczyn…